Επεμβατικές Τεχνικές

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι:


Όλες οι παραπάνω τεχνικές γίνονται κάτω από υπερηχογραφική καθοδήγηση, διαρκούν λίγα λεπτά και δεν απαιτούν καμία ειδική προετοιμασία από μέρους της γυναίκας.