Δίπλωμα

Το FMF Diploma in Fetal Medicine δίνεται σε έμπειρους και καταξιωμένους ιατρούς στον χώρο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τους κατόχους του διπλώματος.

The Fetal Medicine Foundation

22 Χρόνια προσφοράς στη Μαιευτική και στη Γυναικολογία.

Mε συνεχή παρακολούθηση των ιατρικών τεχνολογικών εξελίξεων και την δια βίου εκμάθηση.